2757023384,2757023383 Πλατεία Κώστα Ουράνη, Λεωνίδιο redrockgiouzelis@gmail.com